V tejto sekcii nájdete podrobnejšie informácie o ponúkaných prekladateľských službách.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ponúkam preklady textov z a do anglického jazyka. Či už sa jedná o:

» preklad webovej stránky;

» články, pracovné texty;

» manuály;

» písomné a odborné práce;

» príbalové letáky;

» alebo akýkoľvek text podľa Vašej potreby.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Odbornosť prekladu zaručujú moje výsledky počas 7-ročného pracovno-študijného pobytu v Spojenom kráľovstve, ako aj spolupráca s profesionálnou prekladateľkou, ktorú môžete kontaktovať priamo na adrese www.beatafabova.eu a takisto moja osobná vášeň pre tretí najrozšírenejší jazyk na svete a členstvo na medzinárodnom prekladateľskom portáli ProZ.com.

Základná cena predstavuje pri preklade z angličtiny do slovenčiny 0,08 € za slovo, pri preklade zo slovenského jazyka do anglického 0,10 € za slovo. Pri súčasnom využití iných služieb z mojej ponuky Vám ponúkam 25 %-nú zľavu pri jednorázovom prekladateľskom projekte.

Pracujem s najmodernejším prekladateľským softwarom SDL Trados 2014 Freelance. Stačí, ak mi zašlete text, ktorý potrebujete preložiť a ja Vám obratom zašlem jeho analýzu s počtom slov.

Okrem toho ponúkam korektúru už preloženého anglického textu, ako aj korektúru, prípadneediting textu slovenského. Nechajte si skontrolovať akýkoľvek text, napr. svoju webovú stránku v slovenčine, za neuveriteľných 10,-  € na hodinu. Úspešnosť nájdenia gramatickej či štylistickej chyby je 100 %. V prípade, že sa chyba nenájde, Vám osobne telefonicky zablahoželám a poskytnem zľavu na niektorú z mojich služieb podľa Vášho výberu.

Rád s Vami prekonzultujem akýkoľvek projekt.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

S pozdravom Let´s make world better

Váš Ing. Peter Petrík III alias pEpE